Rendime tiibasid surfamiseks ja teeme koolitusi nii gruppidele kui individuaalselt ja ka paaris.
Tel 522862, info@surfy.ee